• 021.6156

بکارگیری نیروی انسانی بر اساس نیاز سنجی واحدهای هر مجموعه که بعضاً تابع شرایط خاصی از جمله سوابق، مدرک تحصیلی و تخصصی و ... نیز می باشند؛ انجام می گیرد. بنابراین به کارگیری نیروی انسانی خارج از نیازسنجی مصوب شرکت، امکان پذیر نمی باشد.

الف) شرایط اولیه و عمومی:

-تابعیت ایرانی و الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- کارت پایان خدمت یا معافیت

- بازنشسته نبودن

- نداشتن سوء سابقه محکومیت جزایی

- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکلی و عدم اشتهار به فساد اخلاقی

- سلامت کامل جسمانی و روانی به گونه ای که توسط پزشک طب کار، شرایط معاینات بدو استخدام برای شغل مد نظر احراز شود .

- عدم منع استخدام در دستگاهای اجرایی به استناد آراء مراجع قضایی و ذیصلاح

- برای اپراتوری ماشین آلات (تراک ، لیفتراک ، لودر ، جرثقیل ، حفاری ، بولدوزر ، کامیون و ...) داشتن مدارک تخصصی نظیر ویژه و پایه 1 طبق قانون کار الزامی است .

- حداقل سن کاری 20 سال می باشد .

- حداکثر سن کاری 30 سال می باشد .

تبصره 1: به ازای هر سال سابقه بیمه مرتبط، 1 سال به عدد 30 اضافه می شود .

تبصره 2: به ازای مدرک کارشناسی ارشد 3 سال و به ازای مدرک دکتری 6 سال به عدد 30 اضافه خواهد شد .

تبصره 3: با در نظر گرفتن شرایط سوابق بیمه مرتبط و مدارک تحصیلی ارشد و دکتری حداکثر سن پذیرش 45 سال می باشد .

- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.

تبصره 4: برای مشاغلی نظیر خدمات ، آشپز ، کارگر ساختمان ، کارگر ساده و نظایر آن حداقل مدرک سیکل می باشد .

- در صورت وجود دو نفر از اعضای درجه یک نظیر پدر ، برادر و داماد؛ نفر سوم به بعد در اولویت بکارگیری نیستند.

- بکارگیری نیروهای بومی واجد شرایط در اولویت می باشد.

تبصره 5: بکارگیری نیروی بومی به ترتیب نزدیکی محل زندگی به معدن می باشد .

- احراز تحقیقات محلی برای گزینش نیروهای بومی

- تمامی نفرات بکارگیری شده در صورت تمدید قرارداد و در قبال تضامین قانونی، متعهد به حداقل 3 سال کار در مجموعه می باشند .

تبصره 6: در صورت جعلی بودن هر کدام از مدارک ارایه شده، با فرد خاطی طبق آیین نامه کمیته انضباطی برخورد می شود .

تبصره 7: تمامی نفرات بکارگرفته شده ملزم به رعایت حفظ اسرار شغلی و محرمانه بودن اطلاعات کسب شده در جریان اشتغال خود هستند .

ب) شرایط ثانویه (در صورت احراز شرایط اولیه و عمومی) :

- انجام مصاحبه حضوری در محل معدن ، کارخانه یا شرکت

- بررسی احراز صلاحیت عملی برای شغل های نظیر اپراتوری ماشین آلات ، مکانیکی ، سرویسکاری و .... که بعضاً در خارج از معدن انجام خواهد شد .

- احراز صلاحیت در آزمون های کتبی شرکت

ج) نحوه روال کار:

نیروهای متقاضی کار فقط از طریق سایت شرکت به نشانی www.sisoo.ir اقدام نماید . به سایر راههای از جمله حضوری یا تلفنی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 8: تمامی فرم ها و مدارک مورد نیاز بایستی به صورت کامل در سایت تکمیل و بارگزاری شود؛ در غیر این صورت جهت بکارگیری، هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تبصره 9: با تمامی نیروهای جدید بصورت حداکثر سه ماه آزمایشی و بصورت ماهیانه قرارداد بسته می شود . درصورت عدم رضایت تسویه کامل شده و به هیچ عنوان بین سایر واحدها جا به جا نخواهند شد .

تبصره 10: تمامی نفرات به کارگیری شده در بدو شروع بکار، متعهد به ارایه سفته می باشند. (تضمین حسن انجام کار )

تبصره 11: بسته به نیاز شرکت در پروژه های مختلف امکان جابه جایی و انتقال نیروی بکار گرفته شده به سایر پروژه وجود خواهد داشت .

تبصره 12: در صورت قطع همکاری نیرو بر اساس نظر کمیته انضباطی، جابه جایی در سایر شرکت های مجموعه امکان پذیر نخواهد بود .

تبصره 13: در صورت تایید بکارگیری نیروی بومی، جهت اطلاع و نقطه نظر شورای اسلامی شهر و روستا، به ایشان بصورت مکتوب اطلاع داده خواهد شد .

اطلاعات فردی
اطلاعات تماس
وضعیت نظام وظیفه
آخرین اطلاعات تحصیلی
دوره های آموزشی
عنوان دورهموسسهسال دورهمدت دوره
اطلاعات پدر، مادر، خواهر، بردار، همسر و فرزندان
نسبتنام و نام خانوادگيشغلوضعيت تأهل شماره همراه
معرفین
نام نام خانوادگینسبت شماره همراهمدت آشناییشغل
سوابق کاری
محل کارتاریخ فعالیتسمتعلت ترک کار
اطلاعات فاميل و دوست هاي صميمي شاغل در شركت
نام نام خانوادگیشغل مدت اشناییشماره همراه نسبت
الحاق مدارک (حداکثر حجم فایل ارسالی 100 کیلوبایت میباشد)
اطلاعات تکمیلی
براي انجام چه شغلي تخصص لازم را داريد ؟ تخصص هاي خود را براي آن پست بنويسيد
تخصصتخصص ها